Avís Legal

Propòsit

Aquest avís legal regula l'ús del lloc web – https://honextmaterial.com, propietat de HONEXT MATERIAL, SL (d'ara endavant, EL PROPIETARI DEL LLOC).

La navegació pel lloc web de EL PROPIETARI DEL LLOC per part d'algú li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, reconeixent que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DEL LLOC, en aquest cas els canvis seran publicats i notificats al més aviat possible.

Per aquest motiu, s'aconsella llegir atentament el contingut d'aquest avís si desitja accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts en aquest lloc web.

Així mateix, l'usuari es compromet a fer un ús correcte del lloc web d'acord amb la llei, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DEL LLOC o davant de tercers dels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se. causada com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol ús diferent de l'autoritzat queda expressament prohibit, i EL PROPIETARI DEL LLOC podrà denegar o retirar l'accés i el seu ús en qualsevol moment.

Identificació

EL PROPIETARI DEL LLOC, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliolth sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informa que:

 • La seva denominació social és: HONEXT MATERIAL, SL
 • El teu CIF és: B65494072
 • El seu domicili social és a: Passeig Marina Julia, 43, 08310 Argentona (BARCELONA)
 • Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42559, Foli 106, Folio B409868

comunicacions

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició els diferents mitjans de contacte que es detallen a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DEL LLOC es consideraran efectives a tots els efectes quan es realitzin per qualsevol dels mitjans detallats anteriorment.

Condicions d'accés i ús

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI DEL LLOC podrà condicionar la utilització d'alguns dels serveis que s'ofereixen a la seva pàgina web prèvia complimentació del formulari corresponent.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes les dades que comuniqui al PROPIETARI DEL LLOC i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DEL LLOC i a no utilitzar-los per, entre d'altres:

 1. a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, en defensa del terrorisme o contraris a la llei o l'ordre públic.
 2. b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar accions que puguin alterar, fer malbé, interrompre o generar errors o danys en documents electrònics, dades o sistemes físics i d'informació del PROPIETARI DEL LLOC o de tercers; així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu de recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DEL LLOC presta els seus serveis.
 3. d) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DEL LLOC o de tercers i, si escau, extreure informació.
 4. d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com vulnerar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DEL LLOC o de tercers.
 5. e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o realitzar qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels drets corresponents o estigui legalment permès.
 7. g) Recollir dades amb finalitats publicitàries i/o enviar publicitat i comunicacions de qualsevol tipus amb finalitats comercials sense sol·licitud ni consentiment previ.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codi font, són propietat del PROPIETARI DEL LLOC, sense ser cedits a l'usuari cap. dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i realitzar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni instal·lats en servidors connectats a la xarxa, ni objecte de cap mena d'explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DEL LLOC, sense que entenga que l'ús o l'accés als mateixos atribueixi a l'usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació.

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència d'una relació entre EL PROPIETARI DEL LLOC i el propietari del lloc web en el qual s'inclou l'enllaç, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DEL LLOC dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DEL LLOC no es fa responsable de l'ús que cada usuari doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions realitzades a partir d'ells.

Exclusió de garanties i responsabilitat per accés i ús

El contingut d'aquest lloc web és de caràcter general i només té finalitats informatives, sense garantir totalment l'accés a tots els continguts, ni la seva integritat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a una finalitat concreta.

EL PROPIETARI DEL LLOC exclou, en la mesura que l'ordenament jurídic ho permeti, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d'accedir al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència d'errors i defectes de tota mena en els continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, i als quals s'accedeix a través de el lloc web o els serveis oferts.
 • La presència de virus o altres elements en els continguts que puguin provocar alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades de l'usuari.
 • L'incompliment de la llei, la bona fe, l'ordre públic, els usos del trànsit i aquest avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d'exemple, EL PROPIETARI DEL LLOC no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin els drets de propietat intel·lectual i industrial, els secrets empresarials, el dret a l'honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge, així com la normativa. sobre la competència deslleial i la publicitat il·legal.

Així mateix, EL PROPIETARI DEL LLOC declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquest lloc web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web.

EL PROPIETARI DEL LLOC no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni els suggereix, convida o recomana una visita, per la qual cosa no es farà responsable de l'experiència resultant obtinguda. EL PROPIETARI DEL LLOC no es fa responsable de l'establiment d'hipervincles per part de tercers.

Procediment en cas d'identificar activitats il·lícites

En el cas que qualsevol usuari o tercer consideri que existeixen indicis o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de l'ús de qualsevol contingut i/o la realització d'alguna activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d'enviar un notificació al PROPIETARI DEL LLOC, identificant i especificant degudament les infraccions al·legades.

Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicació legal de les lleis, reglaments, plans, disposicions generals i actes que s'han de publicar formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l'únic instrument que acredita la seva autenticitat i contingut. . La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense finalitat de validesa legal.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola vigent. L'idioma utilitzat serà el castellà.

Trobeu HONEXT

Obrir filtres

Ràdios: 50 km

Resultats