Per què Honext? | Circular Economy Building

PER QUÈ HONEXT?

Creiem en un futur lliure de residus

El repte

La nostra dependencia de materials de construcció amb un cicle de vida linial està acabant amb el planeta.

El potencial de la circularitat

Sigues part del canvi de perspectiva. El que molts veuen com un residu, és per nosaltres un recurs sense explotar.

Ens inspirem en la naturalesa

Hemos dissenyat un procés circular que considera tot el cicle de vida i no genera residu.

Espais saludables

Un material lliure d'additius cancerigens com el formaldehid i amb excel·lents propietats, per crear llars amb millor qualitat de l'aire.

FABRICACIÓ LOCAL

Obtenim el residu de proveïdors locals.

Eliminant així la necessitat de transportar els recursos i els productes, resultant en una petjada negativa de CO₂.

EL NOSTRE OBJECTIU

Una xarxa global de producció

Volem col·laborar amb fabricants de paper d'arreu del món per a transformar el residu allà on es genera.

LA NOSTRA XARXA

Barcelona

La nostra primera fàbrica, ubicada en un parc natural, s'ha dissenyat per a tenir zero impacte ambiental: el gas i l'electricitat es genera a través de la digestió de residus, i l'aigua és un circuit tancat.

Construïm avui un demà millor, junts.