Política de privacitat

General

El nostre objectiu és ser el més transparent possible amb els nostres usuaris i clients pel que fa a les dades personals que recollim. La vostra privadesa és important per a nosaltres.

Mitjançant la lectura d'aquesta política de privacitat, l'usuari queda efectivament informat sobre la forma en què HONEXT MATERIAL, SL recull, tracta i protegeix les dades personals que es facilita a través del lloc web – https://honextmaterial.com (d'ara endavant, el lloc web) i qualsevol altra dada que pugui ser facilitada en el futur a HONEXT MATERIAL, SL per qualsevol altre mitjà.

L'usuari ha de llegir atentament aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla per facilitar-ne la comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si vol compartir les seves dades personals amb HONEXT MATERIAL, SL.

En omplir qualsevol formulari de la pàgina web corporativa i fer clic a la casella “He llegit la política de privacitat” o similar, l'usuari manifesta expressament que ha llegit aquesta política de privadesa, en la qual s'indica el tractament de les dades realitzat i les seves finalitats, entre altra informació, complint així el deure d'informació imposat per la normativa vigent de protecció de dades.

En aquells casos en què es sol·liciti el consentiment a la web corporativa amb una finalitat concreta, fent clic a la casella “Accepto” o similar, l'usuari presta el consentiment inequívoc i explícit per al tractament en qüestió.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 • Identitat: HONEXT MATERIAL, SL -NIF: B65494072
 • Adreça: Passeig Marina Julia, 43, 08310 Argentona (BARCELONA)
 • Correu electrònic:  pol@honextmaterial.com

Tractament de les DADES recollides a través del LLOC WEB

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A HONEXT MATERIAL, SL tractem la informació facilitada per les persones interessades per atendre les seves peticions i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins. No es prendran decisions automatitzades en funció de les dades facilitades.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

 • Consentiment de l'interessat: per atendre les seves sol·licituds i enviar-los comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte quan hi hagi una obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a HONEXT MATERIAL, SL provenen de l'interessat.

Tractament de les DADES DEL CLIENT

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A HONEXT MATERIAL, SL tractem la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar activitats administratives, comptables i de gestió fiscal relacionades amb els serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. No es prendran decisions automatitzades en funció de les dades facilitades.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no sol·liciti la seva supressió i, si escau, durant els anys necessaris per al compliment de les obligacions legals.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

 • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
 • Obligació legal: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats
 • Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades seran comunicades als següents destinataris:

 • Agència Tributària, per tal de complir amb les obligacions legals.
 • Entitats financeres, per emetre els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països?

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a HONEXT MATERIAL, SL provenen de: L'interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

Tractament de dades per a MARKETING-PUBLICITAT (clients potencials)

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A HONEXT MATERIAL, SL tractem la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics (correu electrònic i, si escau, WhatsApp, SMS…).

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran des del moment en què l'usuari atorgui el seu consentiment fins que retiri aquest consentiment.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

 • Consentiment de l'interessat en fer clic a la casella de selecció del formulari de la pàgina web corporativa: Enviament de comunicacions comercials.

Les dades seran comunicades als següents destinataris:

 • Plataformes d'enviament de publicitat per mitjans electrònics, per tal d'enviar-la amb garanties i obtenir dades estadístiques.

Transferències de dades a tercers països?

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem a HONEXT MATERIAL, SL provenen de l'interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives i adreces postals i electròniques
 • Informació comercial

Tractament de dades de VIDEOVIGILANCIA

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: HONEXT MATERIAL, SL .; Finalitat: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions; Legitimitat: missió en interès públic; Destinataris: Es preveuen cessions de dades a, si escau: les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com els Jutjats i Tribunals; Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com altres drets indicats a l'apartat d'informació addicional, que pots exercir dirigint-te a l'adreça del responsable del tractament; Font: l'interessat.

Informació completa sobre protecció de dades

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

A HONEXT MATERIAL, SL tractem la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

No es prendran decisions automatitzades en funció de les dades facilitades.

Quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Cossos i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimitat per al tractament de les seves dades?

 • Missió d'interès públic: Garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades seran comunicades als següents destinataris:

 • Si s'escau, les forces i cossos de seguretat de l'Estat, així com els Jutjats i Tribunals, per tal de facilitar imatges si s'hagi comès un delicte.

Transferències de dades a tercers països

No es preveuen transferències de dades a tercers països.

Quins són els teus drets quan comparteixes les teves dades amb nosaltres?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si HONEXT MATERIAL, SL està tractant dades personals que els concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar el tractament limitat de les seves dades, en aquest cas només conservarem aquestes dades per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, HONEXT MATERIAL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindràs dret a sol·licitar la portabilitat de les teves dades personals. Això vol dir que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i llegible per màquina, per tal de poder transmetre-les directament a una altra entitat, sempre que tècnicament sigui possible.

Si has donat el teu consentiment per a una finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat abans de la seva retirada.

Pots exercir els teus drets dirigint-te personalment al responsable, per correu postal acompanyant-lo de fotocòpia del teu DNI o document oficial d'identificació, o per correu electrònic a l'adreça de correu electrònic del responsable, acompanyant la sol·licitud amb una fotocòpia del teu DNI. o document identificatiu oficial. Els formularis per a l'exercici dels drets es poden trobar a la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:

https://www.aepd.es/regdamientos/derechos/index.html#section1

En cas que sentiu vulnerats els seus drets en matèria de protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades competent accedint a la seu electrònica. de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid):

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/queSede.jsf

Trobeu HONEXT

Obrir filtres

Ràdios: 50 km

Resultats