MANTENIMENT Archives | Honext

Alguna pregunta? Explora les nostres respostes a les preguntes més freqüents sobre HONEXT®.

Com s’han de transportar, manipular i emmagatzemar els taulers de HONEXT®?

Els taulers de HONEXT® han de romandre plans durant el seu transport i emmagatzematge, amb la cara frontal sempre cap amunt. S’han d’apilar per dimensions i muntar-se sobre suports o falques que permetin aixecar i manipular els lots sense danyar el material. Recomanem que els palets de HONEXT® continguin un màxim de 30 taulers. Les vores han de protegir sempre que es manipuli el material, especialment a l’desembalar.

Es recomana emmagatzemar els taulers de HONEXT® en un espai protegit de la intempèrie i sense nivells elevats de temperatura i humitat relativa, evitant sempre canvis bruscs en aquestes condicions.

Com puc reparar els taulers de HONEXT®?

Per reparar cops o ratllades profundes en taulers de HONEXT® instal·lats i processats, es recomana l’ús de massilla per fusta.

El tauler s’ha de pintar amb pintura plàstica, esmaltada o tixòtropa per obtenir una coloració homogènia tant en la superfície original com en les zones cobertes per massilla. Si el material no ha estat polit prèviament, el calafateo fa que perdi la seva textura, fent que les reparacions siguin lleugerament visibles.

Aquestes massilles per a fusta permeten el reciclatge de l’material sempre que s’apliquin en petites quantitats.

Com s’han de netejar els taulers de HONEXT®?

Per al manteniment diari dels taulers de HONEXT®, utilitza un drap sec o una aspiradora. Per a una neteja més profunda, utilitza un drap humitejat amb un desengreixant suau i després neteja’l amb un drap sec. Ja que HONEXT® és un material porós, evita el contacte amb les substàncies olioses.

– Evita l’ús d’esponges d’acer o altres materials abrasius que ratllarien la superfície.
– Evita colpejar o tallar la superfície amb objectes contundents que podrien ratllar i treure la seva capa protectora
– No utilitzis alcohol, llevataques, diluents, acetona, tricloroetilè, amoníac, lleixiu, vinagre, netejadors anti-calç o qualsevol altre líquid que contingui aquestes substàncies.
– No utilitzis netejadors en pols abrasius o detergents que puguin malmetre l’aparença estètica i l’acabat superficial del producte.
– No arrossegaments d’objectes per la superfície per evitar ratllar-la
– No et concentris en una àrea a l’hora de netejar la superfície, ja que això pot alterar la seva aparença